Norsk Lotus-partner utvikler Websphere portal kurs for IBM


De norske Lotus-partneren Workplace Consulting samarbeider nå med IBM om å utvikle kurs på IBM-teknologi. En av deres instruktører på WebSphere Portal er valgt som en av tre instruktører i verden som skal gi IBMs kursavdeling innspill og tilbakemeldinger på de kommende kursene for WebSphere Portal 6.1 administrasjon.

Dette gir Workplace Consulting tilgang til betaversjonene av kursmaterialet og gir dem også påvirkningskraft i forhold til de endelige kursenes innhold. Kursene er ventet klar for levering i Q4 2008. Instruktøren til Workplace Consulting har tidligere vært med i en tilsvarende prosess på Lotus Domino 8 kursene, samt WebSphere Portal 6.0.

De aktuelle kursene er:

WP711 – IBM WebSphere Portal 6.1 Administration 1
WP721 – IBM WebSphere Portal 6.1 Administration 2