Stemningsrapport fra WebSphere Portal Technical Conference 2008


Item Consulting er i Berlin på WebSphere Portal Technical Conference Europe 2008 og har sendt oss følgende rapport.

WebSphere Portal Technical Conference i Berlin har nettopp startet, og Item er på plass med 2 utviklere og en administrator. Åpningssesjonen i dag 6. oktober startet med mange interessante innlegg. En gjennomgang av mashups i Portal 6.1 var et av høydepunktene. Det var blant annet spennende å se hvor lett det er å drive RAD utvikling igjen. Det er også inspirerende å høre at Lotus produktene nesten nevnes i annen hver setning når man snakker collaboration og social networking i portalsammenheng. For de som jobber med innhold og publisering er det også mye nytt i Lotus Web Content Manager 6.1 (WCM). Denne er jo som kjent inkludert i Websphere Portal. Det er gjort mye for å forenkle bruken og gi muligheter for tilpasninger. For vanlige brukere er det mulig å legge inn og redigere innhold direkte fra siden i portalen (inline editing). Redigeringsmaler kan tilpasses slik at færrest mulig felt og knapper vises for brukerne. Alle funksjoner er forenklet slik at de nå kan utføres med mye mindre klikking og lasting av sider. Gjennom det åpne Public API, kan det også gjøres tilpasninger slik at f.eks. egne Workflow Actions kan implementeres.