Online seminar for offentlig sektor: Riv ned gjerdene mellom etatene!


Nå kan du logge deg på PC´n og delta på seminar uten å forlate kontorplassen din! IBM Lotus-partneren Workplace Consulting og IBM arrangerer i fellesskap et såkalt webinar for offentlige virksomheter der temaet er hvordan man kan rive ned gjerdene mellom etatene ved å ta i bruk moderne samhandling.

Generasjon Y er på vei inn i offentlig sektor. De er opptatt av samfunnsansvar, er vant til å jobbe i grupper og krever effektive dataverktøy for samhandling på tvers av etatene.

IBM har verktøyene for fremtidens forvaltning. Effektive verktøy for å dokumentere Beste praksis, forvalte og overføre kompetanse til neste generasjon.

Vi inviterer til en samhandlingsdag tilpasset ledelse, administrasjon og IT-ansatte i offentlig sektor:

Dato: Torsdag 19. mars
Tid: 0900-1200
Sted: IBM-bygget på Mastemyr, Kolbotn, eller som Webinar (*).

Agenda:
0900-0915 Introduksjon
0915-1000 Bedre og mer effektivt samarbeide med IBM programvare.
1000-1030 Hvordan øke effektiviteten med de nye Web 2.0 teknologiene
1030-1045 Pause
1045-1115 Bruk av gratis kontorstøtte
1115-1145 Digital publisering tilpasset kravene for Norge.no (nytt regelverk)
1145-1200 Avslutning

Meld deg på i dag til frokost@workplace.no. (merk om du deltar fysisk eller via internett)

Deltakelse er kostnadsfritt og uten forpliktelser. Det er begrenset med plasser!

Velkommen til en informativ og lærerik dag!

(*) Et webinar er et seminar som arrangeres på internett. Vi sender en link der man kan se vår presentasjon live. Man trenger høyttalere på PC-en sin for å høre det som blir sagt og du kan stille spørsmål via tekst eller mikrofon. Det beste er å ha hodetelefon eller et møterom der mikrofon og høyttalere er tilgjengelig.

Hent invitasjon