Snikreklame fra Microsoft…


Fra en observant leser har jeg fått beskjed om at det har dukket opp en Google-annonse for Microsoft på saken om Lotusphere 2010 Business Partner Party.

Jeg kan ikke se noen slik reklame selv, men er veldig interessert i om andre opplever noe lignende enten via spesielle nettlesere eller RSS-feed. Det skal ikke forekomme reklame på denne bloggen da det strider mot selve prinsippet om en fri og uavhengig blogg.

Gi meg beskjed om dere opplever lignende ting i forbindelse med artikler fra MyNotesBlog.