Læringsvegring hos danske elever?


Elever ved en dansk skole har skrevet klagebrev fordi kommunen de bor i har valgt å bytte ut MS Office med Open Office.

Det er Virum skole i Lyngby-Taarbæk kommune som har sendt klagebrev både til odføreren, byrådet og it-sjefen i kommunen, i følge Computerworld.

Elevrådet mener at det er mange problemer med OpenoOffice, spesielt med tanke på at det mangler opplæring i hvordan programvaren skal brukes. De fremholder også at de sliter med å få brukt oppsettet de har laget på stiler hjemme i Word til å se like bra ut i OpenOffice. Dermed står ordenskarakteren i fare, påstår de. I tillegg savner elevene tilleggsprogrammer i Microsoft Office, som Publisher.

Mange danske kommuner velger OpenOffice
Lyngby-Taarbæk kommune er bare en av mange danske kommuner som har valgt å gå bort fra MS Office av økonomiske årsaker. De har regnet på det og funnet ut at de sparer enorme beløp hvert år ved å gå over til fri programvare fra andre leverandører. Og disse pengene kommer godt med i en anstrengt kommuneøkonomi preget av finanskrise.

Også teknologidirektøren for Microsoft i Danmark, Jasper Hedegaard Bojsen, har tidligere sendt brev til borgemesteren der han argumenterer med at Openoffice ikke er likeverdig Microsoft Office. Brevet skapte furore i danske medier og i det politiske miljøet som anklaget Microsoft for å drive en skremselskampanje.

Klagebrevet fra elevene ved skolen i Lyngby-Taarbæk har vært som å kaste bensin på glørne i spenningsområdet mellom proprietære (MS Office) og åpne løsninger (OpenOffice). Nå beskyldes de klagende elevene for å gå Microsoft´s ærende og enkelte påstår at elevene som har klaget har foreldre som jobber i Microsoft.

Min kommentar:

Det synes litt underlig at elever klager på at de må lære seg å bruke en ny programvare. Er ikke det nettopp hensikten ved å gå på skolen – å lære seg noe nytt?