Spennende utvikling for Lotus Live


Lotus Live har tatt skikkelig av i markedet og kan nå notere over 80 millioner brukere i nesten 100 land. Nå er planene klar for en ny og enda mer spennende utvikling for den nettskybaserte løsningen.

LotusLive Notes er IBM´s Domino SaaS/nettsky-løsning som har vært tilgjengelig i markedet i forskjellige utgaver noen år. Nå arbeides det på spreng i IBM´s utviklingsavdelinger for å bygge en oppdatert backend for tjenesten. Man regner med at løsningen vil komme i betaversjon i løpet av første halvår 2010.

Den nye versjonen vil kjøre i et Lotus Live datasenter på toppen av et Domino-miljø. Det betyr at man kan utnytte alle sikkerhetsløsninger som ligger i Domino-teknologien.

Man vil også endre kravet til antall brukere fra en nedre grense på 1000 i dag til en minimumsgrense på 50 brukere. Dette vil gjøre løsningen svært interessant for små og mellomstore organisasjoner som ønsker å basere seg på nettskyen og minimalisere egen ressursbruk til drift og vedlikehold. Prisene vil bli innlemmet i den standard prislisten kundene allerede er vant med, Passport Advantage, og med den vanlige rabattstigen.

Brukerne vil få mailbokser med kapasitet på 5 GB epostlagring per bruker og med en garantert tilgjengelighetsgrad på 99.9 %. Både brukere av standard Notes-klienter og browser-basert Domino epost er støttet. Som opsjoner kan man velge støtte for mobile enheter, arkivering og datakonvetering og migreringstjeneseter. Med andre ord kan man migrere f.eks. epost fra Outlook/Exchange til Lotus Live.

Lotus Live Notes er dessuten designet for bruk i hybride miljøer der man benytter løsninger både i nettskyen og lokalt hos kunden.