“Vulcan” – den nye Lotus Notes..?


IBM annonserte i dag “IBM Project Vulcan” og gav de nærmere 7.000 deltakerne på Lotusphere en kikk inn i glasskulen.

Det IBM Lotus viste var en “kladd” eller en visjon, et konsept for fremtidens samhandling. Dette antydet også den fremtidige utviklingen for Lotus Notes som konkurrentene nok må innse er kommet for å bli. IBM legger nå nemlig planer for decennier fremover som ledd i sin Smarter Planet-strategi.

IBM viste i dag live demo av “Vulcan”, en demo som belyste en rekke komponenter i samhandlingsvisjonen til Lotus.

Åpen strategi
Tidligere er Lotus blitt kritisert for at de har fokusert for mye på “her og nå” – de løsningene de faktisk kan levere i dag. Man mente at Lotus burde snakke mer om sine visjoner og fremtidstanker. Den nye Lotus-sjefen, Alistair Rennie, har snudd dette helt rundt og har valgt å åpne mer opp slik at markedet lettere kan forstå hvilken vei Lotus går og hvordan Lotus tror fremtiden vil bli.

Prosjekt “Vulcan” er ikke noe helt nytt konsept. Løsningene bygger på eksisterende muligheter og teknologier, men representerer fremtidige versjoner av IBM Lotus sin produktportefølje, inkludert Lotus Notes.

Noe av det viktigste i konseptet er det man beskriver som “social analytics” og “business analytics” kombinert med og satt inn i bransjespesifikke scenarier. Dette gjør samhandlingen mer fokusert og relevant for brukerne.

Visjonen er at “Vulcan” skal tilby samhandling på tvers av organisasjonsmessige grenser og gjøre det enkelt å innføre teknologien, samt inkludere utviklervennlige API´er.

En av tankene i prosjekt “Vulcan” er å bevege seg fra det vi i dag refererer til som “koblet verdi” på tvers av IBM-porteføljen og til det vi kan kalle “løst tilknyttede tjenester”. Dette er fornuftig i et stadig økende hybrid-miljø og vil forenkle implementeringen og øke bruken av samhandlings- og produktivitets-verktøy i organisasjonene.

Web services, xPages, HTML5, RESTful API´er vil være verktøy som vil drive prosjekt “Vulcan” fremover.

Fremtidens Lotus Notes
IBM vil senere publisere en pressemelding der de vil forklare nærmere hvordan de ser på fremtiden og prosjekt “Vulcan”. Frem til da kan man se på prosjekt “Vulcan” som en skisse på i hvilken retning Lotus Notes vil utvikle seg. Men ingen kunder skal være redd for at Lotus Notes, slik vi kjenner den i dag, vil bli kastet på dynga. IBM vil stadig supportere Lotus Notes slik de har gjort i over 20 år. Tanken er at man skal tilføye disse nye “løst koblede” tjenestene for å gi ytterligere merverdi til kundene. Prosjekt “Vulcan” gir Lotus en struktur for videre innovasjon og være det nye store steget fremover innen samhandling og produktivitet.

Positiv mottakelse
I følge kommentarer fra analytikere, kunder og partnere som har sett de nye visjonene til IBM Lotus, er dette visjoner, nytenkning og løsninger som vil etterlate konkurrentene i en støvsky.

Jeg antar at de to representantene fra Microsoft som satt i salen fikk noe å tenke på…

2 Comments

  1. Hvilke analytikere er det som har sagt dette ? Har du en link til denne uttalelsen?

    1. Dette er kommentarer jeg selv overhørte fra analytikere og pressefolk under pressekonferansen til Lotus i dag. Jeg spurte dem ikke om navn. Det er nesten 7.000 mennesker her og det er ikke alltid like enkelt å vite hvem man snakker med. Men jeg anbefaler at du følger med også i andre medier, der vil det nok dukke opp er formelle kommentarer og analyser etterhvert.

Comments are closed.