Lotus Symphony med Excel-funksjoner


IBM har oppdatert kontorstøttesuiten Lotus Symphony med regnearkfunksjonalitet som tilsvarer Microsoft Excel.

Mange har vurdert å skifte fra kostbare Microsoft Office til gratis Lotus Symphony, men har vegret seg fordi regnearkdelen i Symphony ikke var helt på høyde med Excel.

I den nye versjonen, Lotus Symphony 3, som vil lanseres senere i år skal dette være fikset. Den nye versjonen har vært gjenstand for den mest massive oppdateringen siden produktet ble lansert i 2007.

– Denne oppdateringen er del av en langsiktig strategi for å komme tilbake til kontorstøttemarkedet og er ikke bare en engangsforeteelse, sier Ed Brill, Lotus Software product management director til V3.co.uk.

– Symphony 3 vil inneholde nøyaktig det en kontormedarbeider forventet av et kontorstøtteverktøy og vil kunne være en helt fullverdig erstatning for Microsoft Office.

– Tidligere Symphony-brukere har vært litt skuffet over regnearkdelen. Funksjonalitet som økonomi- og regnskaps-avdelingen benyttet i Excel var ikke helt på høyde i Symphony.

De nye mulighetene i Symphony bygger på at IBM nå har oppdatert hele Symphony-koden fra OpenOffice.org 1.1.4 til OpenOffice.org 3.

Brukergrensesnittet i Symphony er også ytterligere forenklet og skal være mye enklere å bruke i den nye versjonen som kommer senere i år. En tilgjengelig betaversjon av Lotus Symphony 3 er planlagt å publiseres i februar.

Symphony-suiten inneholder tekstbehandling, presentasjoner og regneark. Programvaren er tilgjengelig for operativsystemene Linux, Windows og Mac OS X.

Det er heller ikke uvesentlig for kundene at Lotus Symphony er gratis og kan dessuten implementeres som en integrert del av Lotus Notes, men også brukes som en frittstående programvare.

At Lotusphere 2010 yesterday, IBM announced the upcoming beta of Lotus Symphony 3.0, coming in February. Symphony 3.0 is based on the OpenOffice.org version 3 codebase, with a refined user interface, more features, support for Visual Basic macros, and the latest Open Document Formats. Symphony 3.0 marks the first major release of Symphony since 2008, and demonstrates IBM’s ongoing commitment to the Symphony project. Be ready to check out this beta in a week or so, or if you are at Lotusphere, stop by the Symphony labs to check out the latest. Very good effort to bring this product forward.

– Ed Brill, IBM