Migrerer epost fra Exchange og GroupWise til Lotus Foundations


Transend heter et Silicon Valley-basert selskap som har spesialisert seg på å migrere epost mellom forskjellige teknologier. Nå leverer de et nytt verktøy for å migrere fra Microsoft Exchange og Novell GroupWise til IBM Lotus Foundations.

Selskapet er ingen nybegynner innen epost-migrering og har arbeidet innen dette feltet siden det ble etablert i 1983. Siden starten har de rukket p migrere mer enn 10 millioner epostbokser ved bruk av sin Transend Migrator-løsning de siste 10 årene.

Nå har Transend annonsert en spesialutgave av Transend Migrator som er rettet direkte mot kunder som ønsker å flytte sitt epostmiljø over til Lotus Domino og Lotus Foundations. Sistnevnte er en hardware-server som er prekonfigurert med Lotus Notes, Lotus Domino og Lotus Symphony. Det hele kjører på en spesialutgave av Linux. Denne løsninge ble lansert av IBM for over et år siden for å hjelpe små og mellomstore bedrifter til raskere å etablere et profesjonelt IT-system uten spesielt mye kunnskap.

Med Transend Migrator for IBM Lotus Foundations kan brukerne migrere sin epost, adressebøker, kalendere, oppgavelister og arkiver fra et hvilket som helst epost-system til Lotus Foundation. Brukerne kan flytte data postboks for postboks eller migrere postbokser i bulk med hjelp av en kommandolinje. Programvaren har også et brukergrensesnitt med ferdiglagede maler for konkurrerende produkter, som f.eks. Microsoft Exchange og Novell GroupWise.

Les mer her!