Project Concord: Levende Lotus Symphony i nettskyen


Project Concord heter et av de mest spennende nye prosjektene som har vært annonsert på Lotusphere i år.

Project Concorde er bare arbeidsnavnet på en del av den utviklingen som foregår i Lotus Live Labs og som forventes å bli lansert i andre kvartal i år.

Det å kunne drive “co editing” eller “samredigering” handler om mye mer enn at flere brukere kan skrive samtidig i ett og samme dokument. Med slike muligheter vil man kunne utarbeide f.eks. prosjektplaner enormt mye raskere og med bedre kontroll.

Ulike deler av dokumentet kan tildeles dedikerte personer, disse kan få ulike rettigheter som å lese, skrive, redigere, kommentere og så videre. På en svært enkel måte kan man gjøre revisjonsprosesser, arbeidsflyt, koblinger til andre kilder, skjule deler av dokumentet for uvedkommende og la andre med riktig tilgangsnivå få arbeide med de lukkede delene av dokumentet.

I andre applikasjoner er ofte håndteringen av kommentarer svært begrensede, mens her fins det en mengde funksjoner som enkelt kan presenteres i kontekst. For eksempel kan bakgrunnsfakta, kilder og wikis knyttes til på en enkel måte.

Men også samhandling blir integrert og bidrar til å drive arbeidet videre i og med at man direkte i teksten kan knytte inn andre tekster og tabeller og også knytte inn arbeidsflyten i Lotus Connections Activity. Dette igjen integrerer både i kalendere og aktivitetslister. Og, om man vil, kan alle medarbeiderne i teamet som jobber på dokumentet, se alt som skjer i sanntid.

Smarte tabeller er også en killerfunksjon. Tenk deg et regneark med alle sine funksjoner pluss alt det som er beskrevet ovenfor, pluss muligheten til å publisere alt dette som et websted eller som en applikasjon der alle inviterte kan gå inn og skape sine egne skjema, melde seg på etc.

Og det hele er levert som en nettskytjeneste, eller som en del av et hybridmiljø der du også bruker applikasjoner som f.eks. Lotus Symphony eller MS Office.

Også bildehåndteringen i denne løsningen virker utrolig profesjonell og gjennomført sammenlignet med andre løsninger. Som en svensk bekjent av meg her borte uttalte det:

– EPI, släng dig i väggen!

Folk som har sett dette demonstrert i labbene på Lotusphere er enige med meg i min konklusjon:

– Dette er en vanvittig interessant løsning som er så gjennomtenkt og helhetlig at den fremstår som en hel Tsunami sammenlignet med en Wave.

We also demonstrated Project Concord, a set of collaborative web editors that will be part of the new LotusLive Labs in Q2 2010.  Project Concord is something I’ve talked to customers about in concept over the last year or so that when we started working on productivity as a set of web tools, we weren’t just going to deliver yet another reinvented word processor, spreadsheet, and presentation tool.  Instead, this project demonstrates some very cool collaborative document editing, contextual commenting, smart tables, and task and attention management.  It is designed to work with installed editors (e.g. Symphony), browser users, and even mobile users.

– Ed Brill, IBM