Sverige: Stadig flere velger webmøter


Stadig flere svenske bedrifter velger video-, web- eller telefonkonferanser fremfor fysiske møter som innebærer reising.

Det er Statistiska Centralbyrån som har fått frem tallene som viser dette. De legger i dag frem en ny IT-rapport som viser dette.

Omtrent 60 % av bedrifter med mer enn 250 ansatte har en strategi som innebærer bruk av digitale møter. For mindre bedrifter med under 10 ansatte er det bare 20 % av bedriftene som har en strategi for dette.

En tredjedel av bedriftene tar hensyn til energiforbruket ved kjøpe av nye systemer eller maskinvare, men bare 23 % av bedrifter med fler enn 10 ansatte stiller krav om at leverandørene er miljøsertifiserte. Dog viser rapporten at rundt 40 % av bedriftene er opptatt av å redusere energikostnadene.