Workplace doblet omsetningen


– Vi mer enn doblet vår omsetning i fjor sammenlignet med året før. Dette kommer som et resultat av rekruttering av noen av de beste ressursene på IBM-teknologi i landet, samt et målrettet arbeide med vår egen programvare.

Det er Erling Hesselberg, daglig leder i Workplace Consulting, som sier dette. Workplace er et av Norges ledende konsulenthus innen samhandlingsløsninger og portaler basert på IBM programvare.

– Workplace har ansatt flere medarbeidere i det siste og vi styrker dermed vår posisjon som ledende leverandør på IBM-plattformen i Norge og de foreløpige tallene for regnskapsåret 2009 viser altså en dobling av omsetningen, sammenlignet med året før.

Fortsatt vekst
Veksten fortsetter og nye medarbeidere er på vei inn i selskapet. I følge Hesselberg vil de nye ressursene tilføre Workplace ny og spennende kompetanse rundt salg av IBM programvare, prosjektledelse, rådgiving og generell teknisk kompetanse.

– I trangere økonomiske tider ser vi at våre kunder er opptatt av nye måter å utnytte teknologi for å redusere kostnader, sier Hesselberg.

– IBMs satsning på produkter for effektiv samhandling, kunnskapsdeling og åpen programvare gir en rask og målbar effekt, med en tydelig ROI (Return Of Investment).

– Vi har hele tiden jobbet målrettet med IBM´s produkter og ligget i forkant med utdannelse av egne konsulenter på teknologien. Det er for oss viktig at alle våre konsulenter er godt kurset og sertifisert på det siste innen IBM programvare. Denne satsningen ser vi nå store effekter av, fremholder Erling Hesselberg.