Min redaksjonelle linje og det frie ord…


Denne bloggen er min egen, helt og holdent. Ingenting av det jeg skriver av egne kommentarer her kan tas til inntekt for noen andre. Likevel er det enkelte som sliter med å forstå dette. Derfor trenger dette en oppklaring.

Nylig fikk jeg en epost fra en leser som klaget over at jeg hadde skrevet negativt om OpenOffice. Han syntes det var feil at IBM hadde en blogg som skrev dette. Denne leseren har fullstendig feiloppfattet hva My Notes Blog er og skal være.

For det første skrev jeg ikke negativt om OpenOffice. Privat synes jeg OpenOffice er helt supert. Jeg er selv en ivrig forkjemper for åpne standarder. OpenOffice er dessuten den teknologien Lotus Symphony bygger på – og som jeg selv benytter de sjeldne gangene jeg har bruk for en tekstbehandler.

Det jeg derimot gjorde, var å viderefomidle en nyhetssak fra andre medier, der en sikkerhetsekspert mente at om man ikke skulle benytte MS Office så burde man heller se på Lotus Symphony enn på Open Office. Dette var en såpass spennende nyhet at jeg ville bringe den – ikke fordi den var negativ for OpenOffice, men fordi Lotus Symphony med dette faktisk ble sett på som en verdig konkurrent til MS Office.

For det andre så er denne bloggen min helt private og har absolutt ingenting med IBM å gjøre. Alt jeg skriver om har jeg hentet fra åpne eller eksterne kilder. Derfor er jeg påpasselig med å oppgi kilder, gjerne med linker. Dette er altså stoff som leserene kan finne frem til selv med litt jobb. Jeg formidler aldri intern informasjon.

Det er altså en klar feiloppfatning at jeg representerer min arbeidsgiver når jeg blogger. Jeg representerer kun meg selv og ingen andre. Det er det også gitt klart uttrykk for øverst på siden.

Lesernes kommentarer
Det hender leserne henger kommentarer på artiklene mine. Det synes jeg er flott og jeg ønsker stadig flere kommentarer og debatter. Men noen gjør dette mer enn andre og enkelte synes å ønske å tvære diskusjonene ut i det lange og det breie. Disse avviser jeg. Debatter er mest interessante, lærerike og nyanserte når det er flere enn to deltakere.

Redaktøren bestemmer
Som redaktør er det min rett og plikt til å redigere bloggen min. Det betyr at det er jeg som bestemmer hva som skal publiseres, når det skal publiseres og hvordan det skal publiseres. Det betyr ikke at leserne har noen rett til å få kommentarene sine publisert. Det betyr ikke at jeg som redaktør har noen plikt til å publisere lesernes kommentarer.

Men jeg ønsker lesernes kommentarer velkommen, og ser gjerne at det oppstår diskusjoner mellom leserne. Jeg har ikke tid til å ta alle debatter alene. Da må jeg avslutte dem tidligere enn ønsket.

Kildekritikk
Jeg har ikke ressurser og tid til å drive all verdens undersøkende journalistikk og dyptgående kildekritikk. Derfor må jeg bruke de kilder som fins, uten at jeg alltid kan etterprøve sannhetsgehalten i de fakta disse bringer på bane. Det kan ingen forvente.

Fri og uavhengig
Glem heller ikke at dette er en privat blogg, uten bindinger til økonomiske interesser, til firmaer, politiske eller markedsinteresser. MyNotesBlog er, og skal være, en blogg for og om det frie og åpne norske Lotus-miljøet. Det vil si for enkeltpersoner og grupperinger som har interesse for digital samhandling basert på teknologiene som er utviklet i dette miljøet.

Lotus-miljøet, sterkt og dynamisk
De som noensinne har vært på Lotusphere ønsker alltid å komme tilbake. Dette er et av de største arrangementene i sitt slag, noe sted i verden. Lotus-miljøet består av svært mange entusiaster. De er utrolig faglig dyktige, de er innovative og svært raske til å ta i bruk nye teknologier. De tilhører en kultur der man viser verdig med å dele sin kunnskap med andre, de samhandler og kommuniserer.

Nyhetskanal for viktig målgruppe
My Notes Blog er en kanal for nyheter, analyser og kommentarer med dette miljøet som målgruppe. Ikke noe annet. Bloggen har oppstått på basis av et behov som, etter min mening, ikke dekkes godt nok av norske IT-medier. Jeg skal ikke spekulere så mye i hvorfor disse mediene ikke synes å ha interesse for denne teknologien og denne målgruppen, men kan bare konstatere at det fins et behov for informasjon i dette miljøet.

Det behovet akter jeg fortsatt å dekke, på best mulig måte, etter beste evne.