IBM med nye oppkjøp


Ved å kjøpe selskapet National Interest Security Company (Nisc) ønsker IBM å ta større deler av markedet for sikre løsninger.

Det er Computer Sweden, som skriver dette i dag. Nisc er et privateid selskap med hovedkontor i Virginia. De har rundt tusen ansatte rundt om i verden.

National Interest Security Company er spesielt rettet mot offentlig sektor, først og fremst forsvarsmyndigheter og etterretningstjenester. Blant kundene finner man blant annet Department of Homeland Security og National Security Agency.

National Interest Security Company vil integreres i IBMs globale tjenestedivisjon, Global Business Services.