Nytt whitepaper om Lotus Notes 8.5.1 og Citrix


Mange kunder benytter Citrix som plattform for å distribuere Lotus Notes til sine brukere. Stort sett går det greit, men av og til kan det by på noen utfordringer.

Nå er det kommet et nytt Whitepaper som beskriver hvordan du best kan utnytte disse plattformene og unngå fellene når du installerer og drifter systemene.

Du kan laste ned dokumentet her!