Sparte 11 millioner dollar med hjelp av Lotus Domino


Joda, du kan spare store beløp når du bruker Notes og Domino. Ikke minst fordi Lotus Domino trenger mye mindre lagringsplass enn konkurrerende systemer.

Det er Gartner som sier dette i en ny rapport:

As part of an IT cost-cutting exercise, a large multinational firm reduced its IBM Lotus Notes/Domino operating costs by more than $11 million over two years ($2.5 million for 2009, $8.6 million for 2010). It achieved this mainly through significant reductions in storage costs.

Det multinasjonale selskapet det her dreier seg om hadde 97,000 epostbokser og 250 Domino-servere da de startet innsparingen. Gjennom rasjonalisering på applikasjonssiden, implementering av DAOS, arkivering, konsolidering og andre tiltak, kunne de redusere sine driftskostnader betydelig.

Kilde: Gartner report ID:G00171933, skrevet av Matt Cain. One Company Cuts Lotus Domino Costs by $11 Million Over Two Years (Det krever abonnement for logge seg på, men rapporten kan også fås kjøpt for $95)