Se opp for falsk og virusbefengt Lotus Symphony kopi


Dersom du kommer over en beaversjon av Lotus Symphony 3 på nettet bør du ligge langt unna. IBM har nemlig ikke distribuert betaversjonen ennå.

Det verserer en Symphony3Beta.exe på bittorrents, Rapidshare og andre steder som lokker til seg brukere som er ivrige etter å få tak i siste versjon av programvaren. Men dette er ikke den ekte Lotus Symphony 3, derimot en Symphony 1.3 Gold som er infisert av et virus og kanskje også trojanere.

Den ekte Lotus Symphony 3 vil først bli distribuert til IBM´s designpartnere for testing og evaluering før den endelig blir lansert og gjort alment tilgjengelig for brukerne.