AVSLØRING: Microsoft planlegger angrep på Lotus ved å kjøpe kunder


I forbindelse med lanseringen av Office 2010, Exchange 2010, SharePoint 2010 og OCS 2010 planlegger Microsoft nå en offensiv kampanje rettet spesielt mot Lotus-kunder. Det hevder interne kilder i Microsoft overfor MyNotesBlog.

Kilden, som naturlig nok ønsker å være anonym, hevder at det er mange store bedrifter som har valgt å ”hoppe over” Office 2007, akkurat som de valgte å hoppe over Microsoft Vista. Med andre ord benytter de fremdeles Windows XP og Office 2003. Uten vedlikeholds- og oppgraderingsavtale på disse, må de kjøpe alt på nytt dersom de ønsker å ta i bruk 2010-utgavene av programvaren.

De fleste av disse kundene har ikke vedlikeholdsavtaler og Microsoft kan derved risikere at noen av dem velger å bytte til andre leverandører eller velge gratis løsninger som f.eks. OpenOffice eller Lotus Symphony.

For å minimere risikoen for dette kommer Microsoft til å kjøre massive kampanjer for Office 2010. I den anledning har de laget en spesiell strategi for Lotuskunder:

  • Selge kunden Enterprise Agreement desktopavtale. Denne skal inkludere ”alt” og skal gi en kraftig rabatt om man kjøper ”full pakke”. Denne er laget slik at det for de fleste bedrifter blir dyrere å kjøpe MS Office pluss de eventuelle Client Access Licence man trenger.
  • La kunden rulle ut MS Office i hele bedriften.
  • Avtale nytt møte med kunden der de forteller kunden at ”nå har du jo alt du trenger fra Microsoft, inkludert Exchange. Hvorfor skal du da ha Lotus i tillegg? Du har jo kjøpt en full enterprise desktop løsning fra oss, der du har Office, Exchange, SharePoint og OCS 2010″.
  • Hvis ikke kunden nå er klar til å kaste ut Lotus, så vil Microsoft “kjøpe” kunden ved å tilby mellom 100 -150.000 kroner til ”migrering” fra Lotus til Microsoft.

I følge vår kilde sier Microsoft at de allerede har testet dette på en stor norsk Lotus-kunde – som nå skal være på vei å ”kaste ut” Lotus, men de vil ikke fortelle hvilken.

KOMMENTAR: Ved å inngå på en Enterprise Agreement avtale med Microsoft binder kunden seg i tre år. Det betyr at kunden gjør seg helt avhengig av Microsofts proprietære teknologi og programvare og går glipp av en rekke økonomiske besparelser som man ellers ville oppnådd ved f.eks. å ta i bruk andre operativsystemer enn Windows og gratis programvareløsninger som f.eks. OpenOffice og Lotus Symphony. Mens offentlige organisasjoner, regjeringer og en rekke bedrifter går motsatt vei og omfavner åpne systmer i stadig økende grad, binder man seg til én monopol-leverandør med de følger dette bl.a. vil kunne få for prisnivået.

For å bygge verdi inn i en Enterprise Agreement avtale, har Microsoft sørget for at avtalen inneholder en rekke produkter og tjenester man sjelden eller aldri vil få bruk for. Dette bruker man som argument for å forsvare prisnivået.

Man skal derfor stille seg en rekke kritiske spørsmål før man inngår en slik avtale. Det er viktig å ikke se seg blind på at avtalen inneholder “alt” – hvorfor skal du betale for noe nå, som du kanskje ikke skal implementere før om to-tre år, kanskje i verste fall aldri? Og hvorfor skal du betale for et operativsystem som du likevel følger med “gratis” når du kjøper nye PC´er.

Mitt råd er å se rent forretningsmessig på en slik omfattende avtale og søke råd hos uavhengige konsulenter (jeg kan formidle kontakt til rådgivere som har spart norske bedrifter for utallige millioner med sine råd).

Ligg også langt unna såkalte Microsoft LAR´s (Large Account Resellers) – de vil alltid anbefale deg en Enterprise Agreement fordi de har langt høyere margin på disse avtalene fremfor f.eks. Select.

Tagged with: