Tidligere toppsjef: Microsoft er uten evne til innovasjon


– Det finnes ingen kultur for innovasjon i Microsoft! Det sier Dick Brass, tidligere Vice President i Microsoft. Han er bekymret for hva som vil skje med selskapet når inntektene fra MS Office og Windows svinner hen.

I en artikkel i New York Times uttaler Brass at Microsoft aldri har tatt nyskaping på alvor og bygget en kultur for innovasjon. Han sier at det er Windows og Microsoft Office som er de økonomiske bærebjelkene i selskapet, men at det er begrenset hvor lenge disse produktene vl kunne finansiere hele selskapet i fremtiden.

Både kontorstøttepakker og operativsystemer er i ferd med å bli “commodities” som brukerne kan hente gratis fra åpne utviklingsmiljøer. For å motstå konkurransen fra disse miljøene som f.eks. OpenOffice, Lotus Symphony, Linux og MacOS har Microsoft hele tiden basert seg på salg av oppgraderinger. Dette gjør de ved å gjøre de nye versjonene så forskjellige fra tidligere utgaver at de kan kalle det “nye” produkter, slik at kundene må kjøpe dem på nytt.

Skal Microsoft overleve på lang sikt, må de i følge Brass, ta innovasjon på alvor. Han beskriver Microsoft som et selskap med toppledere uten kontroll over avdelinger og mellomledere. Selv arbeidet Brass med ClearType-teknologien siden starten i 1998, men hevder at intern sjalusi og maktkamp førte til at produktet ikke så dagens lys før 2007 da Windows Vista ble lansert.

I forrige uke annonserte Apple at de vil komme med en tablet i løpet av året (iPad). Men dette var noe Brass jobbet med å utvikle allerede i 2001. Løsningen ble forkastet og lagt vekk fordi Office-teamet i selskapet nektet å lage en tablet-vennlig versjon av MS-Office.

– De trodde ikke på konseptet, forteller Brass. Derfor ble tablet-teamet avviklet da Brass forlot selskapet i 2004. Brass forteller at de fleste toppsjefene som jobbet med e-bøker, musikk, mobiler, nett og søk for lengst har funnet annet arbeide. Mange har forlatt selskapet og i det siste har en rekke tidligere toppledere meldt sin avgang.

Les mer: IT-avisen, New York Times, The Official Microsoft Blogg