Synkende omsetning for MS Office


Selv om Microsoft la frem lysende tall da de presenterte sine resultater for litt over en uke siden, var det ett stort skår i gleden. Siste kvartal viste synkende omsetning for divisjonen som eier selskapets gigantiske melkeku, Microsoft Office.

Så lenge selskapet, tross tekniske problemer, har hatt enorm suksess med Microsoft Windows 7  (60 millioner lisenser solgt ved utgangen av desember), er det nok ingen fare for selskapet. Fortjenesten har steget enormt. Men det er likevel en bekymring at den tilnærmet monopolistiske kontorstøttesuiten, Microsoft Office, i siste kvartal hadde en omsetning som sank til 4.7 milliarder dollar fra 4.9 milliarder dollar. Fortjenesten for denne forretningsdivisjonen falt til 3.01 milliarder dollar fra 3.02 milliarder dollar. Lite kanskje, men dog en tendens som Microsoft er nødt til å ta på alvor.

Velrenomerte MarketWatch beskriver situasjonen slik:

However, the business division’s quarterly decline – which took some of the shine off an otherwise blockbuster performance by Microsoft’s Windows operating system – also underlines the software giant’s need to maintain a key growth engine in the face of increasing competition.

– John Letzing, MarketWatch