News

Vil du se Lotus Connections live? Møt opp i Tromsø, Stavanger eller Oslo!


Alle snakker om sosiale medier som Twitter og Facebook. Og de slenger gjerne på med et nytt uttrykk som “cloud computing”!

Hva er alt dette? Er det bare tåkeprat og en ny “hype”? Eller er dette realistiske verktøy som bedrifter, organisasjoner og kommuner vil ha reell nytte av å ta i bruk?

For å bidra til en oppklaring av begrepene og demonstrere de profesjonelle alternativene til disse verktøyene som er beregnet på konsumentmarkedet, reiser jeg snart på turne til flere norske byer der jeg bl.a. vil vise hvordan jeg til daglig bruker Lotus Connections i full drift (ikke demo).

Sammen med daglig leder i Workplace Consulting, Erling Hesselberg, vil vi komme komme inn på flere temaer:

  • Cloud Computing – tåkeprat eller realiteter? Slik gjør du store besparelser ved å tenke helt nytt!
  • Live demo av profesjonelle alternativer til forbrukermarkedets sosiale medier. Slik oppnår du bedre og mer effektiv samhandling med standard programvare.
  • Virksomhetsportal for moderne organisasjoner. En felles, rollebasert, arbeidsflate for alle medarbeidere gjør alt så mye enklere.

Her er vår foreløpige turnéliste: 25. februar i Tromsø, 3. mars i Stavanger og 5. mars i Oslo!