Nå kommer Lotus Connections og Lotus Quickr på iPhone


IBM mener alvor når de sier de satser på Apple-plattformen. På Macworld i San Francisco vil de annonsere at de kommer til levere hele sin portefølje av sosiale medier, Lotus Connections og Lotus Quickr både på iPhone og Mac.

Tidligere er det bare Blackberry som har kunnet levere disse løsningene på håndholdte enheter. Fra tidligere av leverer de både epost og kalender på iPhone, Blackberry og de fleste mobile enheter som er på markedet. Dette bygger på løsninger IBM Lotus Traveler som er gratis!

Nokia med Lotus
Det sies også at Nokia om ikke lenge vil starte en kampanje der de leverer en Lotus-klient på sine mobiltelefoner. Om denne kampanjen også kommer til Norge er uvisst på nåværende tidspunkt, men UK er allerede avklart som et av markedene der dette vil komme.

Bedre og billigere enn MS Sharepoint
Lotus Quickr er IBM´s paralell til MS Sharepoint, bare mye billigere, med mange flere funksjoner, flere integrasjonsmuligheter (også mot MS Office!!) og til bruk for valgfritt operativsystem. På desktopen er Lotus Quickr fullt integrert med f.eks. alle produktene i MS Office om kunden ønsker det. Integrasjonen er så enkel at den enkelte sluttbruker selv kan gjøre det.

Lotus Connections er markedets første og foreløpig eneste sosiale programvare for det profesjonelle markedet. Men til forskjell fra forbrukermarkedets Facebook, gir Lotus Connections en lang rekke andre muligheter man har bruk for i yrkesutøvelsen.

Nå kan man altså benytte denne typen programvare også på håndholdte enheter. Etterhvert kommer også Android!