IT-ministeren: Statlig sektor må basere seg på åpne standarder i fremtiden


– Vi har en del gammel programvare og det tar tid å få det skiftet ut. Når vi gjør utskiftninger i statlig sektor må vi basere våre innkjøp på åpne standarder i fremtida.

Det er Rigmor Aasrud, som uttaler dette til digi.no i dag. Aasrud er Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister, men er også den som har ansvaret for regjeringens IT-politikk og blir derfor ofte også omtalt som Norges IT-minister.

Uttalelsen kom i forbindelse med et besøk hos Opera Software der en journalist spurte henne hvilken webleser hun selv benyttet. Da inrømte hun at hun benyttet Opera privat, men at i jobben var hun nødt til å bruke Internet Explorer fordi det var den eneste som virket med departementets egne systemer.

KOMMENTAR: Vi får håpe at ministeren lever opp til sitt utsagn og setter fart i arbeidet for å ta i bruk åpne standarder i offentlig forvaltning i Norge. Ettersom man skal tilstrebe åpenhet i forvaltningen og også få ned kostnadene i forvaltningen vil nettopp åpne standarder være veien å gå i stedet for, som i dag, å benytte proprietære og monoplistisk programvare.