Ukens sitat…


Åh, det er så bra! Jeg har fått Linux på jobbemaskinen og jeg skal aldri tilbake til Windows. Linux bare virker!

Frustrert Windows-bruker i IBM

…etter å ha slitt med blåskjermer og sikkerhetspatcher i lengre tid.

Tagged with: