LotusLive Notes går beta…!


De første norske kundene har nå tatt i bruk LotusLive og interessen for denne løsningen i nettskyen er stadig økende. Hittil er det LotusLive Engage som har fanget interessen, men nå kommer LotusLive Notes i beta!

Du har lenge kunnet abonnere på tjenesten LotusLive Engage som inneholder samhandlingsverktøy som fildeling, webconferanser etc., mens man kjøpte selve epost-tjenesten separat og driftet i nettskyen, enten i form av Lotus iNotes eller fullklienten Lotus Notes.

Nå er betaversjonen av den integrerte epost-delen, LotusLive Notes, like rundt hjørnet.

LotusLive Notes er en nettskybasert epostløsning basert på velkjent Lotus Domino-teknologi som leveres rimelig til en fast pris per bruker per år. Nå ikke som en “stand alone” løsning, men som en integrert del av LotusLive-miljøet i brukerens nettleser.

De som kjenner Lotus Notes og Lotus iNotes fra tidligere vil oppleve en rekke nye funksjoner og muligheter, mange av disse usynlige for brukeren, men også noen synlige. Noen av disse nye funksjonene vil brukere av Domino on-site-løsninger kunne nyte godt av senere. Her er noen av dem, slik de presenteres av produktsjefen Ed Brill:

  • On the server side, Domino-as-LotusLive Notes has the ability to run in a truly multi-tenant environment, completely separating process and data for multiple instances in a single server.
  • On the client side, Notes 8.5.2 will have a few distinct new features for use with LotusLive Notes, including a robust local cache which improves Notes behaviors in a clustered environment.
  • Of course, LotusLive Notes will feature Domino’s best-in-class iNotes for web access, though I’ll just get it on the table now that the UI will call it “LotusLive Notes web” so as not to be confused with its sister, LotusLive iNotes.
  • On the business side, much of what we are up to relates to how we price and package LotusLive Notes, offer services like mobility and archiving, and plan for customers who want to move to cloud (or run a hybrid environment of cloud and on-premises Domino).
  • One advantage of the software-as-a-service model, of course, is that we can address some of these requirements over time — though in IBM’s view, SaaS doesn’t mean daily, whiplash updates, but rather continued planning and staging as services update and evolve.