Nå også i Dagens Næringsliv


Debattsidene i Dagens Næringsliv (side 42-43) bringer i dag (15.04.10) nedenstående debattinnegg, men i forkortet utgave. Her er hele innlegget uavkortet:

Facebook for fjortiser, ikke førtiser!

Det er alltid morsomt å lese eller høre på Une Amundsen i SuperOffice. Han har klare meninger og fører klar tale. Nå sist var han ute i Dagens Næringsliv 6. april med synspunkter på bruk av sosiale medier under overskriften “Sosialt selvbedrag”.

Som såkalt ekspert innen samhandling og kommunikasjon gjennom hele mitt yrkesaktive liv kan jeg langt på vei si meg enig med ham. Min påstand er at Facebook er for fjortiser og ikke for yrkesaktive førtiser. Men det spørs hvor selvbedraget befinner seg. Une Amundsen, i likhet med mange andre, synes dessverre bare å tro at sosiale medier er ensbetydende med alle de gratis og åpne sosiale medier for forbrukermarkedet.

Om man ønsker å øke kommunikasjonen og kunnskapsdelingen internt i en bedrift eller organisasjon, så er ikke de åpne forbrukermediene som f.eks. Facebook og Twitter veien å gå.

For det første betinger både Facebook og Google seg rett til å analysere og bruke alt innhold etter eget forgodtbefinnende. Det betyr at de kan kommersialisere ditt innhold og f.eks. selge målrettede annonser basert på dine interessefelter.

For det andre vil det være direkte uansvarlig å legge forretningskritisk informasjon på åpne sosiale medier. Jeg kjenner selv til en norsk bedrift der selgerne følte behov for å utveksle kundeinformasjon med hverandre. De opprettet et forum på Facebook. Men det ble heldigvis fort stengt da ledelsen oppdaget at flere av de såkalte “Facebook-vennene” i dette forumet faktisk var ansatt hos konkurrenter.

Et annet moment er om dine ansatte faktisk skal kunne bruke arbeidstiden sin til private sysler som ikke er direkte relatert til arbeidsoppgavene.

Likevel kan sosiale medier være svært virkningsfulle for kommunikasjon rettet mot forbrukermarkedet og for å hente inn trendinformasjon. Man kan bruke verktøy som blogger, wiki´s, LinkedIn, Facebook, Twitter og ikke minst YouTube til å markedsføre sine tjenester og produkter. Vi ser store og tunge aktører som f.eks. IBM og Sparebank1 Gruppen gjøre dette helt målbevisst og med gode resultater. Jeg har selv jobbet i IBM hvor profesjonelle og sikre sosiale medier har vært benyttet i en årrekke med fantastiske gevinster både rent økonomisk og effektivitetsmessig. Og jeg benytter det daglig i min nåværende jobb både for intern og ekstern samhandling.

Den nye teknologien og de nye sosiale verktøyene for profesjonell bruk, basert på åpne standarder og Web 2.0-teknologi, er svært velegnet til bruk både internt i bedriftene og mellom profesjonelle samarbeidspartnere. Flere store og små bedrifter, både internasjonalt og også i Norge, implementerer nå profesjonelle sosiale medier for å skape synergieffekter og høyere grad av samhandling både innenfor og mellom fagmiljøer.

Med dette ønsker de å øke den personlige effektiviteten til medarbeiderne, oppnå enklere og raskere kunnskaps- og kompetansedeling, sette sammen profesjonelle, fagbaserte nettverk og samarbeidsgrupper, kutte ned kostbar reisetid, øke kreativiteten og innovasjonen. Ikke minst oppnår de å utnytte medarbeidernes kunnskaper og erfaringer bedre og derved øke bedriftens eller organisasjonens kollektive IQ.

Også i Norge er dette i ferd med å vinne innpass i raskt tempo. En rekke bedrifter og organisasjoner har våknet opp for de gevinstene som oppnås ved å innføre profesjonelle sosiale medier internt. Her finner vi norske aktører innen undervisning og forskning, bank og finans, rådgivning, kjededrift, offentlig forvaltning og andre. Fellestrekket er deres behov for å knytte sammen mennesker og kompetanse på tvers av avdelinger, fagområder og geografiske eller organisasjonsmessige skillelinjer. Disse aktørene er nå i ferd med å skaffe seg forsprang og konkurransefordeler.

Flere av dem fremholder at dette først og fremst dreier seg om en kulturimplementering og ikke en teknologisk installasjon. Det handler om å innføre en delingskultur, samtidig som man gjør dette på en trygg og sikker måte som beskytter bedriftens konkurransefordeler, strategier, forretningsmetodikker og markedskunnskap.

Une Amundsen har rett, men han tar også feil. Det er ugreit å leke i arbeidstiden. Men det er greit å drive faglig og sosial samhandling så lenge det har en forretningsmessig hensikt!

Arne Sigurd Rognan Nielsen er Senior Collaboration Advisor i Workplace Consulting AS

Fakta:
87 % øker sine ferdigheter
84 % får tilgang til ekspertise raskere
84 % deler kunnskap med andre
77 % gjenbruker verdifull informasjon
74 % øker sin produktivitet
64.5 % øker sin personlige verdi som fagperson
64.5 % øker sin følelse av tilhørighet med organisasjonen
59.9 % øker salget
42.4% øker kundetilfredsheten
Studie gjort blant brukere av interne, profesjonelle sosiale medier i IBM.