Heldig eller uheldig – det er spørsmålet


– De aller heldigste får kloa i Microsoft Office 2010 allerede på torsdag. Det skriver computerworld.no i dag. Det spørs hvordan man definerer hell og lykke…

Her på konferansen GoOpen 2010, hvor jeg befinner meg et par dager, har jeg faktisk opplevd å blitt hysjet ned når jeg nevnte Microsoft Office. Riktignok var det spøkefullt ment, men det lå en undertone av alvor i det.

Han jeg snakket med var lærer. Han fremholdt at det nye brukergrensesnittet til Microsoft Office var uhyre tungvindt og svært lite pedagogisk. Samtidig klaget han på at altfor mange skoler fremdeles tvinger elevene til å bruke produktene til Microsoft, tross at det ikke er produktene, men funksjonene i normale dataverktøy, elevene skal lære seg å bruke.

– Hva er det som er så nøye med at elevene skal bruke akkurat det verktøyet fra akkurat den produsenten? Det viktige er at de lærer seg å bruke dataverktøy av mange slag i sitt arbeide.

Jeg vil gjerne få sitere en god venn og kollega, Emmar Hoel i IBM. Han fikk et interessant spørsmål fra en seminardeltaker. Spørsmålet gikk omtrent slik:

– Hva er det verste som kan skje om man installerer et alternativ til Microsoft Office?

– Det verste som kan skje er at du har fått et dataverktøy du er fornøyd med og som er helt gratis!

Så det spørs om computerworld.no kanskje bør revurdere sin formulering i dagens artikkel.

For om du nå installerer Microsoft Office 2010 er det verste som kan skje at du får et dataverktøy du er misfornøyd med og som du faktisk har betalt mange tusen kroner for.