Proprietært eller åpent? Acos svarer ikke!


Er Acos Websak et helproprietært system? Må kundene deres binde seg til Microsoft-teknologi? Det er spørsmålene, men svarene uteblir.

Det har vært litt frem og tilbake vedrørende hvorvidt systemer for saksbehandling kan benyttes mot andre plattformer enn Microsoft, eller ikke. En kommunal kunde av Acos Websak, har fremholdt at han fra Acos kun får som svar at de aldri kommer til å integrere med OpenOffice. Jeg har sendt Acos epost med spørsmål om de integrerer mot andre epostsystemer enn Microsoft Office og Outlook, men hittil har jeg ikke fått noe svar.

På sine egne websider skriver de imidlertid at man kan bruke Acos Websak både mot MS Office og OpenOffice.

ACOS WebSak er et system for elektronisk journalføring og arkivering av saker og dokumenter. Systemet er Noark-4.1 godkjent med elektronisk arkiv (O2 – krav). WebSak benyttes i dag i saksbehandlingen i offentlig sektor og legger grunnlaget for elektronisk samhandling mellom saksbehandler og virksomheter i forvaltningen. ACOS WebSak er Web-basert, integrert med MS Office og Open Office. Systemet er utviklet for bruk på både intra- og Internett.

Les hele beskrivelsen her!
Så da er spørsmålet:

– Hvorfor sier Acos noe annet til kundene som ønsker å bruke OpenOffice? Og hvorfor svarer de ikke på mitt spørsmål om hvilke epost-systemer de integrerer mot?