Sosiale medier som strategisk verktøy


We now drink from a steady stream of field insights about what our customers need.
– Mary Young, Director of Marketing, Echo360*

* Echo360 er et teknologi-selskap som benytter sosiale medier som strategisk verktøy for å skape nye markeder og produkter.