Editor's Comments

Nedtur for Microsoft Office


Microsoft Office sank nesten 6 % i markedsandel siste kvartal. Kampen om markedsandelene i markedet for kontorstøtteløsninger stiger i intensitet.

Microsoft henter hele 84 % av omsetningen fra de tre største avdelingene. Vi snakker her om tre områder; operativsystemet Windows, servere med utviklingsverktøy og kontorstøtteverktøyet Office. Siste kvartal økte Windows-avdelingens omsetning med 28 %, mens serveravdelingens omsetning kun økte 2,4 % .

Office-avdelingen opplevde derimot at omsetningen falt med 5,9 % og fikk et driftsoverskudd som var 4,9 % lavere enn for et år siden.

Spekulasjonene rundt årsakene til den synkende markedsandelen til Microsoft Office er mange. Men den sterkeste årsaken er nok at tekstbehandling, regneark og presentasjonsprogrammer etterhvert har utviklet seg fra å være proprietære (lukkede) systemet til å bygge på åpne standarder og også gratis tilgjengelig fra en rekke aktører i markedet som f.eks. OpenOffice og IBM Lotus Symphony. Begge disse bygger på samme åpne kildekode i bunnen og leser og bruker alle de mest brukte dokument-formatene.

Verden har rett og slett utviklet seg i den retning at office-pakker er blitt så tilgjengelige og åpne at ingen lenger ser verdien av å betale for dem.