3.000 nordmenn gikk fra Exchange til Lotus Notes sist søndag!


Sist søndag fikk Lotus Notes 3.000 nye sluttbrukere i Norge. Samtidig fikk Microsoft Outlook 3.000 færre brukere.

Det er en stor norsk bedrift som med dette har avviklet sin bruk av epostsystemet Microsoft Exchange 5.5. I stedet har de valgt å innføre webleserbasert epost til 3.000 av sine ansatte basert på Lotus Domino og iNotes 8.5.1. Det betyr at de heretter slipper å installere og administrere epostklienter på hver eneste PC, ettersom iNotes kun behøver en nettleser.

One Comment

Comments are closed.