Bli mer kjent med Gist – den nye kule plugin i Notes


Jeg har skrevet om Gist tidligere. Men jeg gjør det gjerne igjen. I sammenheng med den mest fremoverlente samhandlingsklienten som finnes på markedet, Lotus Notes.

Lotus bygger på åpenehet. Nå er den klienten enkelte kaller epost, så åpen at man i prinsippet kan implementere hva som helst av andre applikasjoner i den. Sosiale medier av ethvert slag kan installeres med drag & drop.

Her har du en presentasjon som forteller deg mer om hva Gist er og hva den gjør for deg. Dette kan du ikke i samme grad med andre klienter som kun er ren epost. Outlook; sleng deg i veggen!