Kommuner og fylkeskommuner kaster ut Microsoft Office i flokk og følge!


Hele åtte kommuner og to fylkeskommuner har nå besluttet å kaste ut Microsoft Office. Nå vil de kutte utgiftene til dyre lisenser og oppgraderinger som påtvinges dem av Microsoft. Heretter skal pengene gå til skoler og sykehjem!

Med Asker Kommune i spissen har man nå samlet seg i et felles prosjekt som har fått navnet “Prosjekt ODF” – populært kalt “Og Det Fungerer”. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi), samt prosjekthjelp fra Friprogsenteret.

Målet med prosjektet er å fase ut Microsoft Office og erstatte dette med åpne og frie kontorstøttesystemer som OpenOffice. Som kjent skal dette dokumentformatet (ODF) være innført på alle offentlige nettsteder fra 1. januar i år. Her ligger nok mange offentlige etater langt etter.

– Vi ser nå muligheten til å bruke de sparte lisenspengene på en bedre måte. For oss handler dette om effektiv bruk av kommunens midler, uttaler Asker Kommunes ordfører, Lene Conradi (H), til dagens utgave av Kommunal Rapport.

For Asker´s vedkommende ville en oppgradering til nye MS Office-versjoner kostet mellom 3 og 4 millioner bare i administrasjonen. I tillegg ville det kostet rundt en halv million å oppgradere også i skoleverket, selv med spesielle skolepriser fra leverandøren Microsoft.

Lokalpolitikerne har svært ofte liten oversikt over IKT-budsjettene, hvor mye som går til lisenser og mulighetene innenfor fri programvare, viser en undersøkelse foretatt av TNS Gallup for Friprogsenteret og IKT Norge.

– Det er viktig å ha oversikt over IKT- utgiftene for å kunne finne samarbeids- muligheter, lisensbesparelser og andre driftsfordeler. Sparte IKT-kroner betyr mer penger til helse, skole og andre prioriterte kommuneoppgaver, påpeker Heidi Arnesen Austlid overfor Kommunal Rapport.

De andre kommunene som deltar i prosjektet er Hamar, Løten, Stange, Møre og Romsdal fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og kommunene i SÅTE-samarbeidet; Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.