News

Enda fler nye funksjoner i LotusLive


Nettskytjenesten LotusLive fra IBM kommer stadig med nye tjenester. Her om dagen kom iPhone-versjonen. Nå kommer de med ytterligere tre nye funksjoner!

LotusLive er en nettbasert tjeneste innen kategoriene samhandling og sosiale medier. Ingenting skal installeres på din maskin. Alt foregår via en webleser og du betaler kun er årlig abonnementsavgift som varierer avhengig av hvilke funksjoner du ønsker med deg i pakken.

Du kan allerede velge mellom en rekke funksjoner som epost, chat, nettmøter, fildeling, møteplanlegging, kontaktregistere, skjermdeling, video, integrert salgssystem (CRM), pakkepsoring, Skype, etc. Og nå kommer enda flere nye muligheter i fleng.

Ta opp webmøtene dine
Nå kan du gjøre opptak av webmøtene dine slik at de kan spilles av etterpå. Det gjelder både den visuelle presentasjonen og lyden. De forskjellige webmøtene kan også tagges for enklere gjenfinning og dessuten også kunne søkes på senere. Den nye tjenesten heter “Collaborative Recorded Meetings”.

Presentasjons-bibliotek
Nå kommer LotusLive også med en ny funskjon som gir deg muligheten til å lage og dele presentasjoner på en ny måte der samhandling stpr i fokus. Tjenesten har fått navnet “Slide Library”

Event-kart
Med “Event Maps” får du en ny og interaktiv mulighet til å visualisere og samhandle med møteplaner.