Google kaster ut Windows


Ingen av de 10.000 ansatte i Google får heretter tillatelse til å velge Windows som operativsystem på sine maskiner. Det skriver Financial Times.

Heretter er det Googles eget operativsystem Chrome OS som gjelder som standard. Men de ansatte kan også velge MacOS eller Linux om de heller ønsker det. De har altså fritt valg så lenge det ikke drfeier seg om Windows.

Årsaken til at man velger å gå bort fra Windows har mer med sikkerheten enn noe annet å gjøre i følge Google. Etter at man var utsatt for svære hacker-angrep i Kina anser man at Windows gjør bedriften mer sårbar enn hva godt er.

Også Google i Norge er i ferd med å avvikle Windows som operativsystem. Her gar de fleste ansatte nå gått over til MacOS.