Joda, SharePoint kan integreres i Lotus Notes


Analytikere har funnet ut at bare 30 % av kjøpte SharePoint-lisenser faktisk blir benyttet. Dette fordi SharePoint er for kompleks for gjennomsnittlige databrukere.

Det er IT-selskapet Mainsoft som sier dette på sine websider. Samtidig fremholder de at med sitt eget produkt SharePoint Integrator vil bruken øke med 70 % – 80 %.

Mainsoft SharePoint Integrator er en plugin som kan benyttes både i Lotus Notes og i Microsoft Outlook (se bildene) for å gjøre SharePoint enklere tilgjengelig for brukerne.

Mainsoft SharePoint Integrator for Lotus Notes (øverste bilde).

Mainsoft SharePoint Integrator for Microsoft Outlook (nederste bilde).