Lotus hjelper deg å spare penger! Her kan du lese hvordan!


– Kutte ned på reisebudsjettet, driftskostnader, lisenskostnader og spare penger på IT-budsjettet samtidig? Er det mulig da?

Ja, det er fullt mulig å kutte kostnader ved å investere i nye og moderne IT-løsninger. Med å ta i bruk f.eks. moderne sosiale medier for intern bruk i organisasjonen, kan du kutte betydelig ned på reisekostnader og i tillegg effektivisere arbeidet til dine medarbeidere.

Noen ganger kan du til og med redusere utgiftene til dyre programvarelisenser, samtidig som du investerer i forbedrede IT- og effekivitetsløsninger. Det er i hovedsak tre måter å gjøre det på:

  1. Oppgradere, modernisere og bygge videre på den teknologien du allerede har og derved få mer ut av tidligere investeringer. Har du allerede betalt årlig avgift for oppgraderinger bør du utnytte denne investeringen fullt ut.
  2. Kast ut kostbar og proprietær programvare som f.eks. Microsoft Office og erstatt denne med annen programvare som er like god, men dessuten helt GRATIS. Her er det svært store beløp å hente. Skjær igjennom alle følelser brukerne måtte ha rundt saken – økonomi og effektivitetsgevinster må stå fremst som beslutningskriterie.
  3. Erstatt teknologier som binder deg til en og samme leverandør med åpne standarder som gir deg større fleksibilitet og valgfrihet til å velge de beste applikasjonene fra flere leverandører. Samtidig skaper du reell konkurranse for leverandørene slik at du selv kan dra nytte av en gunstigere pris. Har du bare én leverandør oppnår du aldri gode priser!

denne siden kan du lese (engelsk) mer om hvordan selskapene Suntel, Sirius Computer Solutions, The San Miguel School og US Army har redusert sine kostnader ved å ta i bruk nye løsninger!

Du kan også laste ned gratis kotorstøtteprogramvare her.

Er du interessert i TCO (total cost of ownership) for portaler, kan du laste ned et whitepaper fra IDC her.

Og om du er interessert hvordan du kan kutte kostnader og effektivisere bedriften på samme tid, kan du se en webcast om temaet her.

Hele siden med alle linkene finner du her!