EU krever mer bruk av åpne standarder


EU legger nå hardt press på offentlig sektor for å få mer bruk av åpne standarder. I en tale ved Open Forum Europe 2010 Summit i forrige uke, snakket Neelie Kroes, EU´s kommisjonær for den digitale arena, varmt om viktigheten av å benytte åpne standarder.

Hun gikk hardt ut mot de mange innen offentlig forvaltning som har låst seg fast til proprietær teknologi over flere tiår. Dette mener hun hindrer framveksten av andre markedsaktører og er en sløsing av offentlig midler som man ikke lenger har råd til.

Kroes mente også at man innen EU har et stort behov for å endre håndteringen av IT-standarder. Hun mener den modellen man benytter i dag ikke lenger er i takt med den teknologiske utviklingen. Av den grunn vil EU-kommisjonen legge frem et forslag til reformer og et nytt europeisk standardiseringssystem i løpet av året.

Et sentralt krav til standardiseringsorganene vil være at standardene må ha regler om åpenhet slik at det blir enklere for alle å bruke og tilpasse teknologien. Kroes vil derfor legge stor vekt på å sikre at sterke markedsaktører ikke kan nekte interoperabilitet til produktene sine.

– Jeg måtte kjempe hardt og over flere år før Microsoft begynte å lisensiere ut manglende interoperabilitetsinformasjon, sa Kroes i talen.

Les hele talen her!