Securitas velger Lotus Connections for 18.000 ansatte


Lotus Connections til 18.000 ansatte for å dele kunnskap og informasjon. Det er Securitas nye storsatsning på sosiale medier for profesjonelle.

– Vi må ta den lokale kunnskapen vi har og sørge for at den kan anvendes globalt – på alle våre markeder, sier den svenske konsernsjefen, Alf Göransson, i et intervju med Computer Sweden.

Securitas er etablert i 40 land over hele verden og ekspansjonstakten er høy. Securitas kjøper opp et nytt sikkerhetsselskap nesten hver måned. Men dette gir også utfordringer når det gjelder å dele kunnskap og skape en samlende bedriftskultur. Hittil er det bare epost og felles regnskapssystem som har knyttet selskapet sammen digitalt. Andre systemer har hvert land valgt selv basert på egne lokale behov.

– Vi kan ikke forsvare det økonomisk om alle selskap vi kjøper skal tvinges til å kjøpe inn helt nye datasystemer, sier Alf Göransson i intervjuet.

Men selv om ikke alt standardiseres og knyttes sammen i ett gjennomgripende system verden over, så har Securitas likevel et sterkt behov for å dele all den kunnskapen og erfaringen som finnes på globalt nivå i selskapet. Denne kunnskapen ønsker man nå å kunne trekke på også lokalt. For å få til dette implementerer Securitas nå et nytt intranett, ved navn My Securitas, for hele selskapet globalt.

I følge en kommentar av Anders Hermansson knyttet til artikkelen i Computer Sweden, baserer det nye intranettet seg på Lotus Connections:

Securitas är bevisligen ett framsynt företag som förstår vikten av samarbete internt och med sina kunder. Det känns bra att ha så klarsynta kunder. Om det är någon som undrar så baserar dom hela lösningen internt på Lotus Connections. Precis som SEB.
Anders

Første skritt i implementeringen av Lotus Connections i Securitas omfatter cirka 3.000 medarbeidere og skal være på plass i september. Deretter skal resten av de 18.000 medarbeiderne som allerede har en epostadresse hos Securitas også få tilgang til det nye verktøyet.

My Securitas ivaretar alle de kommunikasjonsmetoder man i løpet av årene har vent seg til via internett. I et Facebook-lignende nettverk kan personer som arbeider innen ulike segmenter knytte seg sammen i egne interne nettverk. I tillegg fins det kunnskapsbanker i form av fildeling, diskusjonsgrupper, digitale interessegrupper, deling av linker, wiki´s, blogger og personprofiler. Alle kan hente ut informasjon som de har tilgang til og som er relevant for deres oppgaver – og alle kan legge inn informasjon.

– Jeg pleier å si at om Securitas visste hva Securitas vet, så skulle det gi oss en enorm styrke. Nå skaper vi infrastrukturen for å få det til, sier Alf Göransson.

Det nye verktøyet skal ikke benyttes av alle de 250.000 medarbeiderne i Securits, men kun av de ca 18.000 som allerede har en epostadresse. Likevel utelukker ikke Göransson at fler etterhvert får tilgang til systemet.

Allerede nå har Securitas påbegynt arbeidet med å spre kunnskap. I første omgang har man begynt med intern publisering av forskjelllige businesscase slik at man kan benytte denne kunnskapen og erfaringen gjennom hele selskapet.

– Der kan man lese hvordan vi jobbet da vi tok hånd om sikkerheten ved T-banen i Oslo, i et shoppingsenter eller på et hotell. Dette er eksempler og erfaringer vi kan dra nytte av over hele verden der vi er representert.

Les mer om Lotus Connections her!

Tips: Søk på “Lotus Connections” i søkefeltet øverst til høyre på bloggen for å få opp flere artikler om bedrifter som bruker verktøyet!