Utviklere forlater Windows og velger Linux


Stadig færre utviklere benytter Windows. Fortsetter utviklingen vil Linux overta tronen i løpet av et par år!

Det er en undersøkelse gjennomført av Eclipse Foundation som viser dette. Eclipse er et utviklingsmiljø basert på åpen kildekode og får stadig flere tilhengere i utviklingsmiljøer verden over. Eclipse er også det utviklingsmiljøet IBM Lotus har valgt for sin programvare, noe som skaper åpenhet og fleksibilitet for kundene.

Hvert år publiserer Eclipse Foundation sin undersøkelse og årets rappport viser med all tydelighet at miljøet er i ferd med å vokse i utbredelse. Stadig flere utviklingsprosjekter skjer i Eclipse og antallet aksellererer raskt.

Hovednyheten i årets undersøkelse er imidlertid hvilke operativsystem utviklerne i Eclipse-miljøet velger. Tendensen her er helt klar; Windows er den store taperen (sunket fra 73,8 % til 58,3 % på tre år), mens Linux (spesielt Ubuntu) og Mac OS vokser.

Det er først og fremst Linux som vokser (steget fra 20 % til 32,7 % på tre år). Det betyr at Linux nå er omtrent halvparten så stor som Windows i dette miljøet. Fortsetter trenden de neste par årene vil Linux være like stor som Windows i Eclipse-miljøet.

Linux fortsetter også å være det mest foretrukne operativsystemet ved deployment i og med at hele 46 % av de spurte i undersøkelsen velger Linux i en eller annen utgave.

Du kan lese hele rapporten her!