Vanvittig sløsing med offentlige IT-midler


– En hundrelapp for en Microsoft Office Home Edition er kjempebillig! Men null  kroner for OpenOffice eller LotusSymphony er enda billigere!

Jeg slutter aldri å forundre meg over hvor løst pengene sitter i det offentlige, enten det gjelder stat, fylker eller kommuner. De behandler penger som om de var “fulle sjøfolk”.

I dag dukket det opp en historie fra en leser. Han øste ut sin frustrasjon over en fylkeskommune som nå vurderer å kaste ut OpenOffice som er gratis og erstatte dette med MicrosoftOffice til 13 millioner norske kroner!

– Denne fylkeskommunen har et saksbehandlingssystem som krever Microsoft Office og Microsoft Outloook. Og leverandøren av dette systemet nekter å integrere det mot andre plattformer enn Microsoft!

– I tillegg har de tilbudt Microsoft Office Home Edition til 100 kroner per skoleelev. Det syntes fylkeskommunen var kjempebillig! Hva mener de med billig? De har 10.000 skoleelever!

Jeg skjønner vedkommendes frustrasjon. Problemet med det offentlige er at IT-avdelingene deres har for smal (les: Microsoft only) og for liten kompetanse.

De har heller ingen forretningsforståelse som i næringslivet og det koster det offentlige utrolig mye penger. I næringslivet er de først og fremst resultatorientert – økonomisk. De må dessuten tjene pengene først, ikke bare bevilge dem fra innkrevde skattemilder.

Men om IT-avdelingene har smal kompetanse, så er det enda dårligere stelt hos administrasjonen og politikerne. De bygger ofte sine avgjørelser på følelser, begrenset informasjon og nærmest null kunnskap om IT og lukkede vs åpne plattformer og standarder.

Imens renner millionene, for ikke å si milliardene, ut av de offentlige IT-budsjettene til uvettige monopolistløsninger. Tross alle signaler fra regjeringen om at man skal benytte åpne standarder så langt det er mulig.

Kommuner og fylker fortsetter å bruke penger på lisenser til verdens kanskje mest monoplistiske IT-leverandør. De kjøper IT-løsninger for millioner av kroner, mens de kunne fått akkurat det samme gratis!

Dette er penger som kunne vært brukt til å øke servicen til innbyggerne, til nye sykehjemsplasser, til flere hender i eldreomsorgen, til nye ballbinger til ungene, til ungdomsklubber, til å bekjempe fattigdom og sosial nød.

I stedet fortsetter de å hive penger ut av vinduene som om de kom fra en uutømmelig kilde.

Det er bare en hake ved det:

En vakker dag går din og min lommebok tom!

2 Comments

 1. For ikke å glemme Linux: http://www.idg.no/computerworld/article171389.ece

  IKT må også være på den politiske og økonomiske dagsorden og ikke begrenses til teknikk;

  “Omstilling er lettere i private organisasjoner
  fordi presset er større. Det handler om
  økonomisk overlevelse. Hvis man ikke
  omstiller seg, vil bedriften over tid forsvinne.
  De mange konkurser og bedriftsnedleggelser
  tyder vel på at mange private
  heller ikke klarer omstillingene. Problemet
  i det offentlige er at det ikke er noen slik
  trussel om overlevelse. Selv om omgivelsene
  skriker etter endring, er det ikke
  «nødvendig» å gjøre noe. Det handler bare
  om å sikre seg budsjettmidler til å fortsette
  som før. ” http://www.svt.ntnu.no/iso/Jorn.Rattso/Papers/jroffhorisont.pdf

  Jeg vil føye til at manglende offentlige reformer som monner er en trussel for velferdsstaten slik vi kjenne den i dag. Offentlig tjeneste må ikke være et gjøkungereir.

  Like

 2. Jeg er helt enig med deg! Nettopp dette poenget med “Hvorfor betale for noe man kan få gratis”, er noe jeg har prediket i flere år.

  Det var også en veldig interessant artikkel av Jørn Rattsø du linket opp. Den bør alle lese!

  – arne

  Like

Comments are closed.