Undersøkelse: Sosiale medier gir økt lønnsomhet


Stadig flere norske bedrifter tar i bruk sosiale medier og Web 2.0-teknologi for å øke effektiviteten i organisasjonen. Tross dette rapporterer norske massemedier om at norske bedriftsledere er trege til å ta i bruk de nye teknologiene.

Det synes som om mange norske bedriftsledere ikke følger med i tiden og tar innover seg at Web 2.0 teknologi og sosiale medier faktisk er direkte økonomisk lønnsomt.

En forholdsvis ny undersøkelse foretatt av IBM i samarbeide med MIT (Massachusetts Institute of Technology) viser at bruken av sosiale medier girer opp både lønnsomheten og produktiviteten med flere hundre prosent.

MIT har analysert epost-trafikken, adressebøkene og “buddy”-listene til 2.600 IBM-konsulenter over et års tid. Undersøkelsen viste at konsulenter som kommuniserte tett med sine ledere via de sosiale nettverkene produserte 588 US dollar mer enn gjennomsnittet per måned, mens de med svakere digital samhandling med sine ledere produserte 98 US dollar mindre enn gjennomsnittet.

Også konsulentselskapet McKinsey har sett på nytteverdien av verktøy basert på Web 2.0 teknologier for bedrifter og organisasjoner. Respondentene i en undersøkelse McKinsey har gjort viser at brukerne får raskere tilgang til kunnskap og informasjon, samt reduserte kommunikasjons-kostnader. Hele 68 prosent nevner raskere tilgang til intern informasjon, mens 51 prosent sier de får raskere tilgang til ekstern informasjon. Hele 54 prosent sier at de interne kommunikasjons-kostnadene har gått ned, 49 prosent sier det samme om ekstern kommunikasjon, med en gjennomsnittlig kostnadsreduksjon på 20 prosent for begge kategorier.

Kilde: IT BusinessEdge