Lotus Sametime var begynnelsen på sosiale medier i IBM


Det hele startet med Lotus Sametime. I dag benytter IBM sosiale verktøy i hele den 400.000 medarbeidere store organisasjonen på tvers av alle landegrenser. Resultatet er formidable effektivitetsgevinster.

Hans Petter Dalen er en dansk/norsk IBM´er som er opptatt av sosiale medier i profesjonelle organisasjoner. I en artikkel på bloggen til Lotus Danmark, har han skrevet om hvordan sosiale verktøy gjorde sitt gjennombrudd i IBM. Det hele begynte med Sametime. Og i dag har IBM satt industristandarden og er den ubestridte markedsleder innen sosiale verktøy for profesjonelle organisasjoner (enterprise).

Her er hans artikkel in exenso:

Sametime var verktøyet som startet en transformasjon i IBM

Jeg håper dere alle etterhvert er i ferd med å komme tilbake fra en deilig sommerferie. Selv dro vi den forkerte himmelretning (nordover) og hadde 10-12 grader kaldere temperaturer enn i Danmark.

Rett før sommerferien startet for alvor, hadde jeg gleden av å være med på et call med en direktør fra IBMs egen CIO-organisasjon. Vedkommende som snakket, rapporterer direkte til vår CIO og hun diskuterte hvordan IBM selv måler ‘business adoption’ av Social Software, bl.a Lotus Connections. I IBM ser vi nu en rivende utvikling i bruk og adopsjon av de ulike verktøy og muligheter Web 2.0 gir oss, og vi er i ferd med å lære fra egen erfaring hvilke enorme muligheter det ligger for en organisasjon ved bruk av disse. Det vanskelige spørsmålet er dog: ‘Hvordan måler man forretningssuksess’?, og det var dette vi diskuterte på vårt call.

Vi skal tilbake rundt 12 år i tid, den gang Lotus var en selvstendig drevet datter av IBM, og den gang IBM’s CIO organisasjon hadde en tanke om at chat/instant messaging kunne være noe å kikke nærmere på i en forretningskontekst, og det ble gjort forsøk med en tidlig beta av hva som senere skulle utvikle seg til å bli første versjon av Sametime. Det var riktig stor skepsis internt i IBM for denne type verktøy, men gjennom tidlig adopsjon i noen prosjekter ble forretningsverdien hurtig oppdaget, og det ble besluttet at Lotus skulle utvikle dette som et kommersielt produkt samt at det skulle rulles ut internt i hele IBM. Jeg begynte i IBM (Lotus) for 10 år siden, og Sametime var en av standardapplikasjonene jeg fikk. Jeg husker denne tidligere versjonen godt – det var en helt basal chat klient med rett enkel awareness.

IBMs CIO organisasjon ble positivt overrasket over hvor hurtig organisasjonen tok i bruk Sametime, og hvor forretningsrelevant bruken var. Særlig det siste var viktig, for man kunne jo ellers frykte at verktøyet typisk ville bli brukt til ikke-forretningsrelatert kommunikasjon. Med andre ord; produktivitetsgevinsten for IBM ble hurtig målbar både i form av mer og bedre samarbeid, kortere kommunikasjonsveier og det åpenbare – mangfoldig millioner av dollar i reduserte telefoniutgifter. En ytterligere tilleggsgevinst var at folk ble levende interessert i produktet og dets mangler og begynte selv å investere tid i å videreutvikle funksjonalitet og integrasjon til andre produktivitetsverktøy. Her måtte vår CIO ta en beslutning. Det hadde vært riktig nemt å legge lokk på denne type arbeid fordi noe av det foregikk i arbeidstiden, men heldigvis var de fremsynte nok til å se at dette var positivt for IBM. Ulempen var at forskjellige versjoner av Sametime ble distribuert og tatt i bruk i IBM, og på et tidspunkt kom CIO til Lotus og ba Lotus integrere de ulike funksjoner i kjerneproduktet. Resultatet ble Sametime 7.5.

For vår CIO organisasjon var resultatet en unik mulighet til å tilby IBMere en større mulighet til selv å bestemme våre egne produktivitetsverktøy. De besluttet seg for å starte Technology Adoption Program (TAP) hvor IBMere har tilgang til beta -og utviklingskode, til deltakelse i ulike beta -og utviklingsprosjekt og hvor hver enkelt IBMer blir oppfordret til å bidra med ideer og kompetanser til å videreutvikle våre egne produkter. Det mest relevante eksempel på hva dette innebærer akkurat nå er mobile applikasjoner som utvikles og gjøres tilgjengelig på TAP (fortrinnsvis Android apps). Nye miljøer skapes, nye ideer og produkter skapes, og IBM blir mye bedre av at vi har TAP.

Det er ingen tvil om at IBM har kommet langt i adopsjon av social software. Det som vår inspirerende taler fra CIO organisasjonen dog understreket var at INGEN av de suksesser vi i dag opplever ville vært mulig uten Sametime. Sametime er selve grunnstenen i vår modenhet til å adoptere og få forretningsverdi fra de sosiale media. Det er ingen tvil om at man må skape et rammeverk rundt introduksjon og adopsjon av disse type verktøy, men samtidig skal man ikke undervurdere folks engasjement eller vilje og evne til å bidra., Det gjør meg bare enda mer stolt av å arbeide for IBM at vår CIO-organisasjon er fremsynt og visjonær.

Jeg håper historien over kan være til inspirasjon og glede. Vi snakker gjerne om hvordan man måler suksess og adopsjon ved introduksjon av sosiale media.

Jeg ønsker alle riktig god arbeidslyst efter ferien 🙂

//HP.