Kommentar: Tull og tøys om Lotus Notes


Om sommeren er avisene så tynne at de ikke lenger egner seg til å pakke inn fisk, bare agurker. Nå synes det som enkelte norske nettbaserte IT-medier synes å gå samme veien.

I et oppslag i dagens utgave av et norsk nettsted forsøker en journalist å puste liv i en forlengst uinteressant “pappa’n min er sterkere enn pappa’n din” diskusjon. De siterer en nylig publisert rapport fra Gartner som bærer tittelen “Migrating Off Notes/Domino E-Mail May Make Sense in Some Circumstances”. I denne rapporten fremholder analytikeren Tom Austin at det finnes tilfeller der migrering fra Lotus Notes kan rettferdiggjøres.

Dette “tolker” det norske nettstedet dithen at en rekke kunder “flykter fra Notes”. Hva gjør man ikke for å finne en nyhetssak i agurktiden…

Nå har dette nettstedet tydeligvis ikke lest hele rapporten. For der står det nemlig mye mer som ville gitt journalisten en helt annen historie. Om han hadde lest den ville han oppdaget at rapporten også sier følgende (min oversettelse):

  • IBM-kunder som migrerer til Microsoft vil mest sannsynlig bli skuffet.
  • Kunder vil ha noen legitime bekymringer, men vi tror IBM vil fortsette å investere for å trekke til seg nye kunder til produktet og sikre en stabil omsetning fra tjenester rundt produktet.
  • IBM vil fortsette å være en sterk og levedyktig leverandør av e-post.
  • Notes/Domino-kunder trenger ikke å bekymre seg om produktets levetid, ihvertfall ikke de to til fem neste årene.
  • De fleste som vurderer å migrere fra Notes/Domino for epost, vil bestemme seg for å beholde plattformen.

Analysen til Tom Austin tar ikke inn over seg det faktum at over 50.000 bedrifter og organisasjoner verden over benytter Lotus Notes. Dessuten glemmer han helt at flere av hans egne kolleger i Gartner sier noe helt annet om Lotus Notes.

I 2009 beskrev hans Gartner-kollega Matt Cain at Lotus Notes 8 var ” the future of email”. I en presentasjon (se bildet) fremholdt han at nettopp Lotus Notes sin nye strategi basert på åpne standarder, Java og Web 2.0 teknologi var fremtiden. I følge Matt Cain viser Lotus Notes veien til hvordan epostklienten ville utvikle seg til en samhandlingsklient – altså mye, mye mer enn epost.

I en annen liten del av rapporten som er på knappe 10 sider, forsøker Tom Austin å beskrive begrunnelsen for sin antagelse at Lotus Notes kunder vil migrere til Microsoft. Kort fortalt koker dette ned til at det skyldes at kundene blir innelukket i Microsoft-sfæren der alle produkter avhenger av hverandre og kun er kompatible med andre Microsoft-produkter (min utlegning). Dette kommer straks etter at det Gartner-eide analyseselskapet Burton Group’s analytiker, Guy Creese, omtalte produktene i Microsoft 2010 porteføljen som “the most complicated lock-in decision in years“.

Stabile markedsandeler
I følge et helt annet analyseselskap, IDC, har IBM beholdt sin markedsandel innenfor segmentet “integrated collaborative environment” på et stabilt nivå i flere år. IDC’s rapport for july 2010 viser at både Microsoft og IBM er på status quo. Selvfølgelig er det slik at noen kunder skifter til andre teknologier. Det går begge veier og skjer også her i Norge, selvfølgelig. Men samtidig har IBM fått tusenvis av nye kunder hvert eneste år. Man ser også at antallet brukere som fornyes i lisensavtalene holder seg stabilt. Mens IBM baserer sine tall (som de naturlig nok holder tett til brystet av konkurransehensyn) på regnskaper og lisensavtaler, baserer Gartner seg på antagelser om bevegelser i markedet. Grunnlaget til Gartner er antall henvendelser de får fra sine kunder der de ber om råd vedrørende epost-plattformer. Denne aktuelle undersøkelsen baserer seg på knappe 116 kundehenvendelser. Et nokså tynt statistisk grunnlag, etter min mening, tatt i betraktning av at det er over 140 millioner profesjonelle brukere av Lotus Notes der ute i verden.

Rapporten ser dessuten bare på Lotus Notes som en epostklient. Det blir som å sammenligne en sykkel med en lastebil. Den langt overveiende mengden av Lotus Notes-kunder bruker Notes/Domino som en full plattform for databaser, applikasjoner, intranett, ekstranett, diskusjonsfora, teamrooms, kalender, chat, samhandlingsklient med en rekke plugins integrert. Og, javisst – de har epost også!

Takk for sist?
I artikkelen på det norske nettstedet sendes det en liten hilsen til undertegnede: ” Da vi snakket med han i fjor ville han ikke ut med tall eller kundeeksempler”. Nei, det er korrekt. Dette er forretningshemmeligheter. Akkurat som når enkelte IT-medier verken oppgir opplagstall eller lesertall. Men er det egentlig så interessant om det er stigende eller synkende opplagstall? Det er hva mediet skriver og bringer til torgs av fakta og nyheter som er det interessante for leserne. Nytteverdien.

Jeg tror ikke kunder er så teite at de kjøper det ene epostsystemet foran det andre fordi “alle andre” gjør det. Nei, de baserer beslutningene sine på funksjonalitet, integrasjonsmuligheter, nytteverdi, anskaffelsespris og ROI. Hvis det var “alle andre” faktoren som var avgjørende, villle hele Norge kjørt Toyota!

PS! Jeg kan ikke dy meg for det pussige i at det er en allment kjent sak at både ovennevnte nettsted og Gartner er, og har vært, brukere av Lotus Notes i mange år.

Presisering:

– Innholdet på denne bloggen er mitt eget og representerer ikke nødvendigvis min arbeidsgivers posisjoner, strategier eller synspunkter.