Google skryter av Priority Inbox, men det har Lotus Notes hatt de siste 10 årene…!


Verdensnyhet! Prioritert epost i innboksen! Revolusjon fra Google! Eller der det noen som ikke følger med i timen her?

Norske IT-medier, spesielt ett, har den siste tiden slått stort opp hvor fantastisk det er at Google Mail nå har fått en Priority Inbox som sorterer inkommende epost etter prioritet og viktighet. Men de har ikke fulgt med i timen. Dette er ingen nyhet – det er en gammelhet. Denne funksjonen har vært standard i Lotus Notes i en årrekke og ihvertfall de siste 10 årene. Så noen nyhet er det absolutt ikke. Hadde bare disse som kaller seg IT-journalister giddet å åpne sinnet og se hva som finnes av funksjonalitet hos andre enn, ja, du vet…

Om man velger den riktige epostmalen i Lotus Notes kan man få postboksen til selv å sortere innkommende epost etter type og viktighet. Det har f.eks. IBM brukt internt nesten siden “steinalderen” (bilde 1).

For en håndfull år siden fikk standard epostmal i Lotus Notes en liten blå markering (bilde 2) som viser om dette er en epost bare til deg, bare til deg og noen få andre, eller til nesten alle. Har du den ikke i din epostkasse er det bare å gå inn i “preferences” og merke av for denne funksjonen. Og du kan selv bestemme kriteriene for de forskjellige markeringene av “blåbærene” som jeg kaller dem.

Så når du kommer på jobb og åpner postkassen gjør du enkelt følgende: Klikk av for vis bare ulest epost. Deretter sorterer du eposten etter viktighet, ved å klikke øverst i kolonnen for “blåbær”. Vips har du dagens viktigste, uleste epost sortert – og du er klar for dyst.

Så neste gang disse bladfykene lager verdensoverskrifter om revolusjonerende nye ting innen epost – da skal du sjekke din egen samhandlingsklient, Lotus Notes, og så viser det seg nok at dette har du allerede hatt i mange år.

Nyhet? Jomen sa jeg smør…

2 Comments

  1. Gjør oppmerksom på at nyheten til google ikke er at de kan sorteres (etter avsenders prioritet), men gjør det automatisk, etter din prioritet. Det er en ganske stor forskjell, noe som diskusjoen rundt dette på http://www.edbrill.com faktisk viser 🙂

    Like

  2. Ja, det er korrekt. Men samtidig vet vi at Google ved å analysere all informasjon du sender og mottar, faktisk registrerer hva du interesserer deg for – og målretter annonser mot deg etterpå. Det er mange etiske spørsmål å ta opp her. Hvor mye vil vi at andre skal vite om oss..?

    Lotus hadde forøvrig lignende teknologier som analyserte innholdet og målrettet det mot brukerne gjennom et av sine tidligere konsepter som de la på is.

    Like

Comments are closed.