Norsk internasjonalt firma i nettskyen mellom Norge og Asia i løpet av kun 2 dager…!


Kun to dager! Det er tiden det tok for et norsk internasjonalt firma å etablere seg i nettskyen.

Det meste av tiden gikk med til å sette ordren i bestilling, det er skjemaer som skal fylles ut og signaturer som skal  sendes på kryss og tvers. Papirarbeide. Men å etablere selve den tekniske løsningen i nettskyen gikk på under 24 timer! Og årsaken til at det ikke gikk fortere var tidsforskjeller…

Dette internasjonale firmaet skulle etablere en avdeling i Asia og trengte raskt å få opp en samarbeidsløsning mellom det nye kontoret i Asia og hovedkontoret hjemme i Oslo. Til dette valgte de LotusLive Engage. Nå har de digitale møterom for webkonferanser (Meetings), adressebok og personprofiler (People), samarbeidsgrupper (Groups), prosjekt og aktivitetsstyring (Activities), fildeling og gjenfinning (Files), digitale skjemaer (Forms), grafiske presentasjoner (Charts), sanntidsmeldinger (Instant Messaging) og om de vil kan de med et tastetrykk integrere Skype for gratis video/telefoni-samtaler.

Senere vil de også legge epostfunksjonene i nettskyen. Mest fordi det er enkelt og raskt. Men også fordi det er billig, både i anskaffelse og administrativt. Er du Lotus-kunde fra tidligere får du til og med en sterkt rabattert spesialpris!

Les mer om LotusLive Engage her! Vil du ha mer informasjon eller en demo – kontakt meg!