Send denne video´en til økonomisjefen og bli populær!


Send linken til denne videoen til din økonomisjef og forklar ham hvordan han kan spare svært mye penger i sitt budsjett ved å skifte ut et kostbart og proprietært kontorstøttesystem med et som er akkurat like bra, gjør samme jobben og dessuten er GRATIS og åpent.

Installer også Lotus Symphony på hans PC og la ham teste alle de kompliserte regnearkene sine i den nye GRATIS kontorstøttepakken. Ett av regnearkene bør inneholde bedriftens årlige lisensutgifter til f.eks, MS Office. Og så kan han jo sammenligne det med lisenskostnaden for Lotus Symphony. Gjett hvem som vinner det regnestykket!

Her er videoen: