Slik er Lotus Connections 3.0 – spennende nye funksjoner


Spent på hva Lotus Connections 3.0 inneholder av funksjonalitet? Ta en titt på denne video´en:

Noen av de viktigste nyhetene:

Social Analytics – “Do you know” widget som foreslår personer du kanskje burde knytte til deg basert på hvem dere begge kjenner og felles interesser.
Social Analytics – “Things in common” widget som ser hvilke applikasjoner dere har felles.
Social Analytics – “Who Connects Us” widget som grafisk visar deg hvordan du er knyttet til andre personer i organisasjonen.
Social Analytics – “Follow” lar deg følge en person og informasjon uansett om de fins i ditt nettverk eller ikke. Du kan også se hvem som følger deg og hvem andre de følger.