IBM tar egen medisin med sosiale medier


IBM lever av å samhandle med sine kunder og samarbeidspartnere. Derfor tar de også egen medisin og lever som de lærer ved å ta i bruk sosiale medier i kommunikasjonen med omgivelsene!

IBM som er verdens nest største programvareleverandør er den IT-giganten som har satset mest på bruk av sosiale medier både internt og eksternt. I mange år har man brukt moderne teknologi for å forbedre og effektivisere den interne samhandlingen, kompetansdelingen og erfaringsutvekslingen internt i den verdensomspennende virksomheten.

Sosiale verktøy som folk flest kjenner fra det åpne forbrukermarkedet som Facebook, Twitter og lignende, er verktøy som IBM-ansatte i mange år har benyttet i egenutviklet form internt.

IBM tar i bruk sosiale medier i kommunikasjonen med kundene.

Men nå utvider IBM sin kommunikasjonsflate til også å gjelde kundene og samarbeidspartnerne utenfor selskapets brannmurer. Nå oppfordrer de til kontakt med profilerte IBM-ansatte gjennom sine websider via sosiale verktøy (se bildet over). IBM har også i lang tid benyttet såkalt “viral marketing” i stedet for den tradisjonelle markedsføringen med annonser. Begrepet “viral marketing” omfatter markedsføring via sosiale medier som Twitter, Facebook, SlideShare og YouTube. Gjør du søk i noen av disse sosiale mediene får du opp tusenvis av treff med informasjon, presentasjoner og videoer rundt IBM´s løsninger.

Begrepet “viral marketing” kan litt odiøst oversettes til virus-markedsføring eller smitte-markedsføring fordi leserne av de forskjellige innleggene gjerne videreformidler dem til andre nettbrukere de mener vil ha nytte av å lese dem.

Dette er kanskje en av de billigste og mest effektive formene for markedsføring i dag. De nye generasjonene av målgrupper bruker sosiale medier og internett i langt større grad enn f.eks. trykte medier. Man treffer også her de mest innovative kundene.