Visste du dette om IBM´s programvare-avdeling…?


  • IBM Software Group er verdens største mellomvareleverandør
  • IBM Software Group er verdens nest største programvareleverandør
  • IBM Software Group har 60.000 ansatte
  • IBM Software Group har over 80 forsknings- og utviklingslaboratorier verden over
  • IBM Software Group har over 30.000 utviklere
  • IBM Software Group representerer 20 % av omsetningen til IBM
  • IBM Software Group representerer over 40 % av overskuddet til IBM